Witamy na stronie Repozytorium

Szanowni Państwo,

Macie przed sobą Repozytorium Metod i Narzędzi Psychologicznych, powstałe z inicjatywy Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Idea Repozytorium wyrosła z chęci wzmocnienia współpracy między badaczami. Ważnym elementem badań psychologicznych są metody jakie stosujemy. W opracowanie lub adaptację wspomnianych metod wkładamy wiele wysiłku, ale bardzo często pozostają one znane i dostępne jedynie naszym najbliższym współpracownikom. Uznaliśmy, że warto to zmienić i dzielić się opracowanymi przez nas metodami. Idea repozytorium wyrosła z chęci wzmocnienia współpracy między polskimi badaczami. Dzięki działaniu takiego repozytorium będziemy mogli nawzajem korzystać z efektów naszej pracy, co znacząco zwiększy efektywność podejmowanych wysiłków badawczych.

Obejrzyj instrukcję korzystania z repozytorium

Narzędzia są zamieszczone w Repozytorium na licencji Creative Commons, co oznacza możliwość ich nieograniczonego stosowania do celów naukowych. Narzędzia są zamieszczane przez autora, który zamieszczając je – zgadza się na takie warunki. W przypadku narzędzia adaptowanego, autor polskiej adaptacji deklaruje otrzymanie zgody autora wersji oryginalnej.

Osoby korzystające z zasobów Repozytorium zachęcamy do informowania Autorów o wykorzystaniu ich narzędzi. Nie jest to warunek konieczny, ale jedynie sugestia, która może przyczynić się do nawiązania lub pogłębienia współpracy.

Wierzymy, że proponowane przez nas Repozytorium odpowiada na potrzeby naszego środowiska. Chcielibyśmy, aby było ono naszym wspólnym dziełem, dlatego jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie modyfikacji i ulepszeń. Prosimy je przysyłać na adres barnaba@poczta.umcs.lublin.pl.

Komisja ds. Repozytorium Metod i Narzędzi (w kadencji 2015-2018)
dr hab. Michał Bilewicz, prof. UW
dr hab. Jan Cieciuch, prof. UKSW
dr hab Michał Parzuchowski, prof. SWPS
dr Barnaba Danieluk